Våra certifieringar

Här kan du läsa mer om våra certifieringar.

Fairtrade

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Sackeus har Sveriges bredaste sortiment av  Fairtrade-certifierade produkter. Läs mer på Fairtrades egna sajt >>

Här hittar du vårt FLO-certifikat.

Här nedan kan du se filmklippet ”Hej då fattigdom” där vår VD, Jens, medverkar.

KRAV

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte

innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

Här hittar du vårt KRAV-certifikat.

Läs mer om KRAV här

EU-ekologiskt

Europeiska Unionen, EU, har en egen certifiering för ekologiska livsmedel. Certifieringen påminner i många avseenden om KRAV, som är betydligt vanligare på den svenska marknaden.

KRAV har till viss del mer långtgående regler än EU-märkningen, bl.a. när det gäller djuromsorg, klimat och social hänsyn. Läs mer.

Här hittar du vårt EU-eko-certifikat.

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet som lämpar sig för små och medelstora livsmedelsföretag – allt från förädling till lager, packeri, grossist och distribution.

Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerheten för konsumenten är i centrum. Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP. Läs mer.

Här hittar du vårt certifikat.

Fair for Life

Fair for Life är en social certifiering som startades 2006 av IMO och som i över 20 år arbetat fram kriterier för hållbar produktion inom jordbruk.

Märkningen riktar sig inte enbart till kooperativ utan även enskilda småbrukare kan Fair for Life-certifieras. Du kan läsa mer om Fair for Life här.

ZeroMission Klimatkompensation

ZeroMission är en klimatkompensationsmärkning som får användas av företag som följer ZeroMissions riktlinjer. Sackeus kompenserar för våra transporter av kaffe genom trädplantering i Tanzania. Ett projekt som drivs av Vi-skogen.

ZeroMission-märkningen har instiftats av konsultbolaget U&We som arbetar med hållbarhet, socialt ansvar och miljöhänsyn.

WFTO

WFTO står för World Fair Trade Organization, en global organisation för aktörer som arbetar med rättvis handel.

För oss på Sackeus är det en självklarhet att vara medlem i WFTO.

Miljödiplom Svensk miljöbas

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning.

Se vår miljöpolicy och vårt miljödiplom nedan.
Sackeus Miljöpolicy
Sackeus Miljödiplom