Skip to main content

Våra certifieringar

Här kan du läsa mer om våra hållbarhets certifieringar.

WFTO

World Fair Trade Organization och är en global organisation för aktörer som följer WFTO’s 10 principer för rättvis handel som verkar för att motverka orättvis handel och diskriminering. WFTO’s garantisystem baseras på de 10 principerna och uppfyller målen för rättvis handel – en handel som ger en hållbar försörjning och hjälper små producenter att komma undan marginalisering. Du kan läsa mer om WFTO här.

Sackeus har länge varit medlem i WFTO, men är sedan 2017 också godkända i WFTO’s garantisystem. Det innebär att Sackeus som organisation har rätten att garantera producenters produkter som Fair Trade såtillvida organisationen uppfyller kriterierna inom ramarna för WFTO.  Sackeus har också rätt att använda loggan till vänster på dessa produkter.

Fairtrade

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Sackeus har Sveriges bredaste sortiment av  Fairtrade-certifierade produkter. Läs mer på Fairtrades egna sajt >>

KRAV

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller

konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.
Läs mer om KRAV här.

EU-ekologiskt

Europeiska Unionen, EU, har en egen certifiering för ekologiska livsmedel. Certifieringen påminner i många avseenden om KRAV, som är betydligt vanligare på den svenska marknaden.

KRAV har till viss del mer långtgående regler än EU-märkningen, bl.a. när det gäller djuromsorg, klimat och social hänsyn. Läs mer.

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet som lämpar sig för små och medelstora livsmedelsföretag – allt från förädling till lager, packeri, grossist och distribution.

Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerheten för konsumenten är i centrum. Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP. Läs mer.

ZeroMission Klimatkompensation

ZeroMission är en klimatkompensationsmärkning som får användas av företag som följer ZeroMissions riktlinjer.

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror genererar Fairtrade Carbon Credits en premie till projektet som de använder för investeringar i lokalsamhällets minskade klimatpåverkan.

Sackeus kompenserar för sina båttransporter av kaffe genom ett projekt i Raichur Indien, där man distribuerar den effektiva spisen Chulika. Klimatkompensationen är certifierad Gold Standard och Fairtrade Climate Standard.